Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Акредитовани програми
Latinica     English  

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ

 

 

1. ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ И ПОДРШКЕ ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА ЗА БРИГУ О БЕБАМА/МАЛОЈ ДЕЦИ

аутора Светлане Миленковић, др Татјане Николић и мр Добрила Грујић

САДРЖИНА ПРОГРАМА


Значај раног развоја

• Развој мозга и основних психо-моторних функција
• Развој раних емоционалних веза

Опште карактеристике развоја беба и мале деце

• Појам развоја, ндивидуалност и флексибилност развоја
• Развојни задаци у кључним подручјима развоја
• Значај познавања тока нормалног развоја
• Знаци упозорења и рана интервенција
• Развој превремено рођене и институционално збринуте деце
• Прекретнице ( кључне фазе) у развоју
• Фаза саморегулације и усмеравања пажње (прва фаза)

Развојне специфичности и способности беба и мале деце

• Мишљење и понашање
• Опажање
• Емоције: карактеристике, регулисање емоција, стид и карактеристични страхови
• Комуникација/интеракција: комуникацијске способности беба, храњење и игра као кључна поља интеракције и примери добре интеракције

Индивидуалне потребе беба и мале деце

• Појам и показатељи темперамента код беба и мале деце
• Основни типови са примерима
• Уклапање темперамента детета и неговатеља

Здравље беба и мале деце

• Превремено рођене бебе – узроци, карактеристике, развој и нега
• Бебе мале на рођењу - узроци, карактеристике, развој и нега
• Бебе са антителима и вирусом хепатитиса (жутица) типа Ц (ХЦВ)
• Бебе са антителима и вирусом хепатитиса (жутица) типа Б (ХБВ)
• Бебе са антителима и вирусом хумане имунодефицијенције (ХИВ)
• Фетални алкохолни синдром
• Ефекти конзумације опијата у трудноћи

Нега беба

• Купање, брисање, нега пупчане ране, нега лица, гениталија, хигијена усне дупље и зуба, сецкање ноктију, повијање и пресвлачење, спавање, шетња,
Простор и опрема, опрема за излазак из породилишта
• Препоруке везане за негу

Исхрана беба и мале деце

• Млечна и немлечна исхрана
• Целијачна болест ( целијакија или глутеинска ентеропатија)
• Препоруке везане за исхрану

Безбедност беба

• Ризици и препоруке везане за безбедност

Стимулација развоја

• Значај ране стимулације
• Стимулација преко чула
• Препоруке хранитељима

Јачање емоционалних веза

• Повезаност стимулације и јачања емоционалних веза
• Чула као канал емоционалне комуникације и стимулације
• Јачање емоционалних веза код детета са искуством емоционалног лишавања

Игре и играчке

• Игра као начин стимулације интелектуалног и моторног развоја
• Игра као начин успостављања блискости
• Функционалне, манипулативне и симболичке игре

Припрема за промену

• Значај промена у животу детета
• Прихват у хранитељску породицу и одвајање од породице
• Информатор о детету

 

2. ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ И ПОДРШКЕ ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА ЗА ПРИХВАТ ДЕТЕТА СА ДАУН СИНДРОМОМ

аутора мр Јадаранка Новак – Шујак, Снежана Анђелић, Весна Аргакијев.

САДРЖИНА ПРОГРАМА


• Дете са Даун синдромом: узроци, учесталост
• Узроци напуштања детета са ДС од стране биолошких родитеља
• Даун синдром: карактеристике и особености
• Савремени концепт социјалне заштите деце са тешкоћама у развоју
• Рана развојна интервенција
• Школовање деце са ДС
• Припрема прелазака детета у породицу хранитеља
• Развијање односа између хранитеља и детета
• Интеграција детета у ширу социјалну средину
• Хранитељ као члан тима рехабилитације и заштите детета

 

3. ПРОГРАМ: ПОДРШКА ДЕЦИ И МЛАДИМА У КРИЗНИМ И ТРАУМАТСКИМ СИТУАЦИЈАМА - УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО

аутора Љиљана Нељдихин Иванишевић, Јелена Радовановић, Мила Вуковић Јовановић.

САДРЖИНА ПРОГРАМА


1. Појмовно одређење трауматског искуства , како се развија и како ради мозак, редослед психофизиолошких реакција у изненадној опасној ситуацији, како се долази до повратка у стање смирености , шта трауматско искуство мења у функционисању ЦНС-а (памћење, емоције, односи са другима, ментална репрезентација себе и света), како трауматизовано дете види себе и свет, на шта реагује, како се понаша, шта детету стоји на располагању да само изађе на крај са трауматским искуством а шта оно нема и не може , како се помаже детету у протоку времена, како одмах а како после успостављања почетне сигурности, пут опоравка од трауме.

2. Како ургентна хранитељска породица штити себе од секундарне трауматизације и чува своју резилијентност и адекватне обрасце породичног функционисања.

 

 

4. ПРОГРАМ „ПРИПРЕМА И ПОДРШКА ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ ЗА ПРИХВАТ ДЕТЕТА СА УМЕРЕНОМ ОМЕТЕНОШЋУ У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ“

аутора Тамара Борисављевић, др Вероника Ишпановић Радојковић, Предрага Дацковића и Снежане Анђелић .

САДРЖИНА ПРОГРАМА


1. Познавање карактеристика когнитивног, емоционалног и социјалног развоја деце са ометеношћу у менталном развоју и разумевање значаја породичног окружења за њихов развој.

2. Процена потреба детета и могућности окружења да адекватно одговори на њих.

3. Израда и примена индивидуалног плана подршке и улога хранитеља у овом процесу.

4. Подршка родитељима ( хранитељима, старатељима, усвојитељима и биолошким родитељима) као партнерима у процесу бриге о детету.

 

5. ПРОГРАМ „ДЕТЕ У ЗАШТИТИ – ПРИПРЕМА ЗА ПРОМЕНУ“

аутора Тамаре Борисављевић, Љиљане Нељдихин Иванишевић и мр Добриле Грујић.

САДРЖИНА ПРОГРАМА


• Промена и њено значење – траума премештаја
• Како поруке које добијамо кроз искуство утичу на слику о нама и свету
• Ублажавање трауме премештаја
• Упознавање детета – шта је све важно знати, како се подаци уклапају у смисаону целину
• Припрема породице за конкретно дете – питања за самопроцену, процена стручњака
• План премештаја
• Примена усвојених садржаја на примерима
• Како процес изгледа из угла детета

 

6. ПРОГРАМ „ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – ПОДРШКА ДЕТЕТУ – ПОДРШКА БИОЛОШКИМ ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ“

аутора мр Добриле Грујић, Тамаре Борисављевић, Светлане Миленковић и Весне Аргакијев.

САДРЖИНА ПРОГРАМА


• Деца у систему социјалне заштите и улога биолошке породице
• Предрасуде и стереотипи према родитељима
• Породичне кризе – узроци, механизми одржавања и превазилажења
• Хранитељство као подршка биолошкој породици
• Допринос биолошке породице минимизирању трауме премештаја за дете
• Контакти између деце и биолошке породице
• Сарадња одраслих значајних за дете
• Рад на животној причи породице, препознавање породичних снага
• Улога биолошке породице у планирању заштите детета

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља