Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Архива > Јавне набавке
Latinica     English  

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

  План јавних набавки Центра

  Измена плана јавних набавки

 

* * *

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2014


Набавка добра - набавка теренског аутомобила за потребе Центра

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2014


Јавна набавка радова – санација крова Центра

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/14


Набавка услуга штампе - израда часописа, књига евиденција, свезака за хранитеље, досијеа, визит картица и остале штампарске услуге за потребе Центра за породични смештај и усвојење Београд

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД 3/14, ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД 2/14, ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

Обавештење о поништењу спроведених поступака јавне набавке

Спроведени поступци јавне набавке бензина и компјутерских услуга за потребе Центра за породични смештај и усвојење Београд су поништени услед накнадног правног тумачења надлежног Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. С обзиром на новонастале околности приступа се спровођењу нових поступака за набавку бензина и компјутерских услуга.

 

ЈАВНА НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД 3/14, Партија 3

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД 3/14

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД 2/14

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Промењен позив за подношење понуда за бензин

  Измена конкурсне документације за бензин

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/14
ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

* * *

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 5/13
ИЗРАДА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА И ЗБОРНИКА РАДОВА
ЗА ПОТРЕБЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ХРАНИТЕЉСТВУ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измењен позив штампа

  Измењена конкурсна документација штампа

  Одлука о додели уговора – партија 1

  Одлука о обустави поступка јавне набавке – партија 2

  Одлука о додели уговора – партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 6/13
УСЛУГЕ ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА
ЗА ПОТРЕБЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ХРАНИТЕЉСТВУ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измењен позив хотел

  Измењена конкурсна документација хотел

  Питање и одговор

  Одлука о обустави поступка јавне набавке – партија 1

   Одлука о додели уговора – партија 2

  Позив за подношење понуда – партија 1

  Конкурсна документација – партија 1

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља