Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Јавне набавке
Latinica     English  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 


 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/20


НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/20


НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/20


НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора партија 1

  Обавештење о закљученом уговору партија 1

  Одлука о додели уговора партија 2

  Обавештење о закљученом уговору партија 2

  Одлука о додели уговора партија 3

  Обавештење о закљученом уговору партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/19


НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА - УСЛУГА БАЗЕ ПОДАТАКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/19


НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора партија 1

  Одлука о додели уговора партија 2

  Одлука о обустави поступка партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/19


НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора партија 1

  Одлука о додели уговора партија 2

  Одлука о додели уговора партија 3

  Одлука о додели уговора партија 4

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/19


НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 3/18


НАБАВКА УСЛУГА - ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена Конкурсне документације

  Одлука о додели уговора партија 1

  Одлука о додели уговора партија 2

  Одлука о додели уговора партија 3

  Одлука о додели уговора партија 4

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/18


НАБАВКА УСЛУГА - КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора партија 1

  Одлука о додели уговора партија 2

  Одлука о додели уговора партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/18


НАБАВКА ДОБАРА – БЕНЗИН ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена Конкурсне документације

  Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 11/17


НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА (КЕТЕРИНГА) ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 10/17


НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛA ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/17


ШТАМПА И ДИЗАЈН ПРАКТИКУМА, КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ, ДОСИЈЕ, ДОСИЈЕА ЗА АРХИВУ, ПЛАНЕРА И ОСТАЛЕ ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦПСУ БЕОГРАД

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора за партију 1

  Одлука о додели уговора за партију 2

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 8/17


ШТАМПА ЧАСОПИСА

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 7/17


УСЛУГЕ ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА (КЕТЕРИНГ)

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 6/17


УСЛУГА ХОТЕЛА ЗА СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА ОБУКЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 5/17


КАМПОВАЊЕ ДЕЦЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 4/17


ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2017


УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/2017


КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2017


НАБАВКА БЕНЗИНА

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља