Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Контакт
Latinica     English  

КОНТАКТ

 

Центар за породични смештај и усвојење – Београд, Радослава Грујића 17
Тел: +381 11/2421-191;
e-mail: office@hraniteljstvocps.gov.rs

Радне јединице:
Ваљево, Улица Вука Караџића 43/7 43/7, тел: +381 14/245 513
Лозница, Улица Максима Горког бб, тел: +381 15/872 – 042
Шабац,Улица Масарикова 135, спрат III, стан 27,тел: +381 15/ 355 617


 

Мирјана Новаков – в.д. директор Центра
тел: +381 11/2421-191
E mail: mirjana.novakov@hraniteljstvocps.gov.rs

Ана Симић – руководилац Службе за процену, праћење, подршку и обуку хранитељских породица и унапређивање хранитељства
Тел: +381 11/2421 – 173
E mail: ana.simic@hraniteljstvocps.gov.rs

Јелена Васић – Радна јединица Лозница; реализатор едукативних програма за хранитеље – руководилац
Тел: +381 15/872 – 042
E mail: jelena.vasic@hraniteljstvocps.gov.rs

Маријана Јеремић – Радна јединица Ваљево
Тел: +381 14/245 - 513
E mail: marijana.jeremic@hraniteljstvocps.gov.rs

Соња Роксандић – Канцеларија Шабац; супервизор
Тел: +381 15/355 - 617
E mail: sonja.roksandic@hraniteljstvocps.gov.rs

Анита Јенча – секретар Центра
Тел: +381 11/2421 – 191
E mail: anita.jenca@hraniteljstvocps.gov.rs

Софија Бакић – шеф рачуноводства
Тел: +381 11 2421-191
E mail: sofija.bakic@hraniteljstvocps.gov.rs

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља