Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Izdavačka delatnost
Ћирилица    English  

IZDAVAČKA DELATNOST

 

1. Priručnik za hranitelje „Sigurnim korakom do hraniteljstva“ namenjen je budućim hraniteljima koji se pripremaju za hraniteljstvo u postupku procene njihove opšte podobnosti za hraniteljstvo. Prati Program pripreme i obuke budućih hranitelja. Priručnik je pripremljen i odštampan u saradnji sa UNICEF-om. Autori: mr Dobrila Grujić, Ljiljana Hadžović, Vesna Tekić i Ljiljana Ivanišević-Neljdihin

 

2. „Hraniteljstvo za bebe“ – priručnik za hranitelje koji brinu o bebama i maloj deci i za profesionalce u sistemu socijalne zaštite. Prati Program pripreme hranitelja za brigu o bebama i maloj deci. Priručnik je pripremljen i odštampan u saradnji sa Save the Children.
Autori: Svetlana Milenković i mr Dobrila Grujić

 

3. „Urgentno hraniteljstvo“ – priručnik za hranitelje i profesionalce namenjen je hraniteljima koji se brinu o deci smeštenoj u hitnim situacijama. Prati Program pripreme hranitelja za urgentno hraniteljstvo. Namenjen je hraniteljima i profesionalcima u sistemu socijalne zaštite. Priručnik je pripremljen i odštampan u saradnji sa Save the Children. Autori: Ljiljana Ivanišević-Neljdihin, Jelena Radovanović i Mila Vuković-Jovanović

 

4. „Hraniteljstvo za decu sa Daun sindromom“ – priručnik za hranitelje. Prati Program pripreme hranitelja za brigu o deci sa Daun sindromom. Priručnik je pripremljen i odštampan u saradnji sa Save the Children. Autor: Jadranka Novakov-Šujak

 

5. „Hraniteljstvo za decu s intelektualnim smetnjama“ – priručnik za hranitelje koji brinu o deci sa intelektualnim teškoćama i profesionalcima u sistemu socijalne zaštite. Prati Program pripreme hranitelja za brigu o deci sa intelektualnim teškoćama.Priručnik je pripremljen i odštampan u saradnji sa Save the Children. Autori: Tamara Borisavljević, Veronika Išpanović-Radojković, Predrag Dacković i Snežana Anđelić

 

6. Komplet vodiča za hranitelje koji brinu o deci s teškoćama u razvoju, autora Patrika Donalda. Vodiči su pripremljeni i odštampani u saradnji sa Save the Children.

6.1. Vodič za hranitelje koji brinu o deci sa deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem
6.2. Vodič za hranitelje koji brinu o deci sa epilepsijom
6.3. Vodič za hranitelje koji brinu o deci sa hepatitisom C
6.4. Vodič za hranitelje koji brinu o deci sa poremećajem ličnosti
6.5. Vodič za hranitelje koji brinu o deci sa cerebralnom paralizom
6.6. Vodič za hranitelje koji brinu o deci sa fetalno alkoholnim poremećajem
6.7. Vodič za hranitelje koji brinu o deci sa HIV-om i Sidom
6.8. Vodič za hranitelje koji brinu o deci sa post-traumatskim stresnim poremećajem

 

 

7. Centar je aktivno učestvovao u pripremi Informatora za hranitelje u izdanju UNICEF-a.


 Preuzmite Informator

 

8. Informator o detetu na hranitelјstvu „Moj životni put“. Informator je pripremlјen i odštampan u saradnji sa UNICEF-om. Autori: Svetlana Milenković, Vesna Argakijev, Gordana Maletić i Vladimir Jovandić9. Priručnik za hranitelјe na mađarskom: „Guermek es neveloszulo haratarozottan eguitt az elet utjan - neveloszulok kezikonyve“ - Autori: mr Dobrila Grujić, Ljilјana Hadžović, Vesna Tekić i Ljilјana Ivanišević - Nelјdihin

 

10. Zbornik radova - Internacionalna konferencija: Izazovi hranitestva na početku 21. veka – iskustva koja kreiraju budućnost “ – Grupa autora


11. Collection of works - International conference: „Foster care challenges at the begining of XXI century – experiences creating the future“ - Group of authors

 

12. Još jedan korak - vrednosti u hranitelјstvu koje nas vode do uspeha“ - Autori: Svetlana Milenković, Vesna Argakijev, Tamara Borisavlјević i mr Dobrila Grujić (urednik)


 

13. Časopis: „Iskorak“ – Glavni urednik: mr Dobrila Grujić

 

14. Radna sveska hranitelјa – Izdavač: CPSU Beograd
 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja