Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Javne nabavke
ЋИРИЛИЦА    English  

JAVNE NABAVKE

 


 

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 3/20


NABAVKA BENZINA ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 2/20


NABAVKA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmena konkursne dokumentacije

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

  Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 1/20


NABAVKA KOMPJUTERSKIH USLUGA ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora partija 1

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

  Odluka o dodeli ugovora partija 2

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

  Odluka o dodeli ugovora partija 3

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 4/19


NABAVKA KOMPJUTERSKIH USLUGA - USLUGA BAZE PODATAKE ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 2/19


NABAVKA KOMPJUTERSKIH USLUGA ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora partija 1

  Odluka o dodeli ugovora partija 2

  Odluka o obustavi postupka partija 3

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 3/19


NABAVKA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora partija 1

  Odluka o dodeli ugovora partija 2

  Odluka o dodeli ugovora partija 3

  Odluka o dodeli ugovora partija 4

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR.1/19


NABAVKA BENZINA ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 3/18


NABAVKA USLUGA - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmena Konkursne dokumentacije

  Odluka o dodeli ugovora partija 1

  Odluka o dodeli ugovora partija 2

  Odluka o dodeli ugovora partija 3

  Odluka o dodeli ugovora partija 4

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 2/18


NABAVKA USLUGA - KOMPJUTERSKE USLUGE ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora partija 1

  Odluka o dodeli ugovora partija 2

  Odluka o dodeli ugovora partija 3

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 1/18


NABAVKA DOBARA – BENZIN ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmena Konkursne dokumentacije

  Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 11/17


NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA (KETERINGA) ZA POTREBE CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 10/17


NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA ZA POTREBE CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 9/17


ŠTAMPA I DIZAJN PRAKTIKUMA, KNјIGA EVIDENCIJE, DOSIJE, DOSIJEA ZA ARHIVU, PLANERA I OSTALE ŠTAMPARSKE USLUGE ZA POTREBE CPSU BEOGRAD

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

  Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 8/17


ŠTAMPA ČASOPISA

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 7/17


USLUGE HOTELA I RESTORANA (KETERING)

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 6/17


USLUGA HOTELA ZA SMEŠTAJ UČESNIKA OBUKE

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmena konkursne dokumentacije

  Obaveštenje o produženju roka za dostavlјanje ponuda

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 5/17


KAMPOVANјE DECE

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 4/17


TELEKOMUNIKACIONE USLUGE

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3/2017


UGOSTITELjSKE USLUGE

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2/2017


KOMPJUTERSKE USLUGE

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmena konkursne dokumentacije

  Obaveštenje o produženju roka za dostavlјanje ponuda

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1/2017


NABAVKA BENZINA

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja