Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Projekti
Ћирилица    English  

PROJEKTI

 

1. Projekat:

„Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa“


(sa sloganom „Deci je mesto u porodici“)

 

 

Projekat realizuje UNICEF na osnovu Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike a finansira Evropska Unija.

Centar za porodični smeštaj je partner u ovom projektu u delu aktivnosti koje se odnose na razvoj hraniteljstva u Srbiji.

Cilj je unapređenje efikasnosti sistema u odnosu na potrebe najosetljivijih grupa dece u Srbiji, unapređenje postojećeg sistema hraniteljstva i razvoj urgentnog i hraniteljstva za decu sa teškoćama u razvoju.

 Preuzmite dokument Preuzmite završni izveštaj o projektu

 

2. Projekat:

„Posebna briga za posebne potrebe“


 

Projekat realizuje Save the Children na osnovu Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Centrom za porodični smeštaj dece i omladine Beograd kao partnerom na realizaciji ovog projekta. Projekat kofinansira Evropska Komisija.

Cilj je unapređenje kvaliteta života dece s posebnim potrebama i razvoj specijalizovanog hraniteljstva za decu sa posebnim potrebama koja su na smeštaju u institucijama.


Potpisivanje sporazuma u Centru
za porodični smeštaj dece i omladine Beograd

 Preuzmite dokument Preuzmite završni izveštaj o projektu

 

3. Projekat:

„Prevencija HIV-a i edukacija o životnim veštinama za decu bez roditeljskog staranja“

Projekat realizuje Centar za zaštitu dece i omladine Beograd u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj.

Glavne aktivnosti projekta su edukativne radionice za decu na smeštaju u hraniteljskim porodicama po programu „ Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine“.


Radioničarski rad u Centru „Prevencija HIV-a“

 

Program „Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine“ je namenjen edukaciji dece o životnim veštinama koje će im pomoći da razviju ponašanja koja će smanjiti rizik od zaraznih, polno prenosivih oboljenja i da se smanji verovatnoća da se upuste u rizična ponašanja koja mogu dovesti do zaraze virusom HIV-a.

 

4. Projekat:

„Pomoć u učenju deci romskog porekla koja su na hraniteljstvu“

Projekat realizuje Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd uz podršku Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Cilj projekta je poboljšanje uspešnosti u savladavanju nastavnog gradiva romske dece koja su na hraniteljskom smeštaju i koja imaju zastoje na obrazovnom planu.

Obuku volontera koji će pružati pomoć u učenju deci na hraniteljstvu Centar obavlja u saradnji sa Centrom za razvoj kulture dečjih prava.

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja