Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > O hraniteljstvu > Važne informacije za hranitelje
Ћирилица    English  

VAŽNE INFORMACIJE ZA HRANITELJE


 

 

 • Hraniteljstvom se može baviti samo hraniteljska porodica koja ima opštu podobnost za hraniteljstvo i potvrdu nadležnog centra za socijalni rad za bavljenje hraniteljstvom.
 • Podobnost hranitelja preispituje se nakon dve godine i potvrda o bavljenju hraniteljstvom se produžava ili ukida;
 • Hranitelji su u obavezi da svake godine imaju najmanje 10 sati obuke za obavljanje hraniteljske uloge;
 • Hraniteljima u obavljanju hraniteljske uloge pomažu savetnici za hraniteljstvo i realizatori edukativnih programa;
 • Hranitelji vode „Radnu svesku hranitelja“ u kojoj beleže važne informacije i obaveze prema potrebama deteta i sarađuju sa savetnicima za hraniteljstvo;
 • Hranitelji prikupljaju bitne informacije o detetu i vode Informator o detetu „Moj životni put“, odnosno pomažu detetu u vođenju njegove životne priče;
 • Hranitelji potpisuju ugovor o porodičnom smeštaju za svako dete sa centrom za socijalni rad nadležnim za dete i centrom za porodični smeštaj;
 • Hraniteljska porodica može imati najviše troje dece na hraniteljstvu, odnosno dvoje ako su deca ometena u razvoju.
 • Hraniteljska porodica može imati više od troje dece na smeštaju ako su smeštena deca braća i sestre;
 • Hraniteljska porodica dobija naknadu za izdržavanje dece i naknadu za svoj rad. Naknada za izdržavanje deteta uvećava se ako je dete ometeno u razvoju ili ima kombinovane poteškoće u razvoju;
 • Hraniteljska porodica je u obavezi da naknadu koju dobija za izdržavanje deteta namenski troši za potrebe deteta;
 • Hraniteljska porodica se stara o ostvarivanju svih prava deteta na hraniteljstvu: u svojoj porodici i lokalnoj zajednici;
 • U vaspitanju deteta hraniteljska porodica primenjuje prihvatljive metode vaspitanja, ne primenjuje fizičko kažnjavanje dece i štiti dete od svih oblika zlostavljanja u svakoj situaciji;

 

 

 • Kompetentna hraniteljska porodica je ona koja podstiče razvoj potencijala deteta i podržava ga u razvoju talenata i interesovanja;
 • Kompetentna hraniteljska porodica je ona koja razvija samopouzdanje kod deteta, prihvata dete bez diskriminacije zbog njegovog nacionalnog, socijalnog porekla ili hendikepa i štiti dete od stigmatizacije i diskriminacije drugih;
 • Kompetentna hraniteljska porodica podržava detetov lični, porodični, nacionalni, verski i kulturni identitet;
 • Kompetentna hraniteljska porodica sarađuje sa stručnjacima iz socijalne zaštite i stručnjacima drugih sistema, kao i sa porodicom porekla deteta i drugim značajnim osobama iz njegovog života.

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja