Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > О нама
Latinica     English  

О НАМА

 

Основала нас је Влада Србије 2008. године, изграђујући националну политику заштите деце без родитељског старања у складу са добробитима деце. Преузели смо велику одговорност да развијамо хранитељство за децу према њиховим потребама, што је значило увођење нових приступа и стандарда који воде ка квалитетнијој заштити деце. Од оснивања корачамо реформским путем, непрекидно пратећи ефекте предузетих, међусобно повезаних активности које стално евалуирамо и тежимо ка стандардима вишег квалитета.

Заштиту деце без родитељског старања, кроз развој хранитељства као облика заштите, вршимо кроз послове процене кандидата за хранитеље, обуке и припреме, избора и подршке деци и хранитељским породицама, како би породично окружење за одрастање деце било усклађено са њиховим актуелним потребама али и будућношћу.

Наша визија je oдрастање деце у подстицајном породичном окружењу које им пружа подршку и подстицаје за оптимални развој њихових потенцијала, могућност да обликују своју будућност и постану активни чланови друштва.

Наша мисија je изградња система квалитета заштите деце на хранитељству  путем јачања компетенција хранитеља, остваривањем стандарда за хранитељство, развијањем мреже хранитељских породица, пружањем стручне подршке деци и хранитељима, успостављањем ефикасног праћења развоја деце и оснаживањем деце за превладавање тешких искустава.


Територија надлежности Центра

 Територија надлежности Центра

У раду се највише ослањамо на сопствене снаге, које добро усмерене и ојачане знањем и посвећеношћу деци, воде до сталног раста Центра. Укупно нас је 40 запослених, са доминантном заступљеношћу стручних радника са високом школском спремом, међу којима је 2 магистра, 4 мастера, 4 специјалисте медијације, 2 породична психотерапеута, 1 породични саветник. Четворо запослених је на докторским студијама и један на мастер студијама.

Водећу снагу дају промене и стални напредак у досадашњем раду, што нас, упркос свим тешкоћама, води ка вишим квалитетима и остварењу циља да свако дете добије адекватну породицу, у којој ће превладати последице претходног искуства, и развијати се у складу са својим потенцијалима.


Србија би своја искуства из области хранитељства требало да подели са другим земљама чланицама УНИЦЕФ-а.

Mari Pjer Puarje
Регипонална директорка УНИЦЕФ-а
за Европу и централну Азију

 

Резултате реформе система дечје заштите у Србији и развој хранитељства, многи који заинтересовано посматрају наш рад оцењују позитивно, као и MARI Pjer Puarje, регионална директорка УНИЦЕФ-а за Европу и Источну Азију, која нам поручује да своја искуства треба да делимо са другима.


Посетиоче, намерниче,

ако Ти је блиска наша визија и осећаш да можеш бити део наше велике породице, придружи се:

- изабери један од бројних начина подршке деци на хранитељству;

- (про) шири своја хумана уверења и вредности;

- постани хранитељ...

 

Ми смо у Београду, општина Врачар, у Улици Радослава Грујића, број 17.

Телефон: 011/2421-191, мејл: office@hraniteljstvocps.gov.rs


 Радослава Грујића, број 17

Наше радне јединице су:

У Ваљеву, Улица Вука Караџића 43/7, телефон:014/245 513

У Лозници, Улица Максима Горког бб, телефон: 015/872 – 042

У Шапцу, Улица Масарикова 135, III спрат, стан 27, телефон: 015/ 355 617

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља