Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Програмске активности
Latinica     English  

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

 

1. Увид у остваривање стандарда заштите деце на хранитељству

Циљеви

- успостављање функционалног модела праћења и евалуације заштите деце на хранитељским породицама;

- унапређивање заштите детета на хранитељству и обезбеђивање довољно стимулативних услова за достизање развоја у складу са његовим потенцијалмима.


2. Планирање услуга и мера заштите детета на хранитељству

Циљеви

- дефинисање индивидуалних потреба детета на хранитељству и хранитељске породице, подстицаја за оставривање потенцијала детета и конкретизовање свих активности и интервенција на решавању евентуалних проблема;

- благовремено реаговање на проблеме и стварање услова за оптималан развој детета на хранитељству.


3. Процена хранитељских породица

Циљеви

- процена способности хранитељских породица у циљу обезбеђивања хранитеља који поседују компетенције за хранитељство и на адекватан начин брину о деци без родитељског старања, подстичу њихов развој и омогућују достизање дететових потенцијала;

- уједначавање услова и обезбеђивање једнаких шанси за сву децу на хранитељству без обзира у којој породици су збринута, како би њихове потребе биле целовито задовољене и осигуран развој у складу са индивидуалним потребама и потенцијалима детета;

- остваривање добробити детета на хранитељству и његових најбољих интереса као права детета које му се мора обезбедити.


4. Кампања за хранитељство

Циљеви

- регрутовање нових хранитељских породица са одговарајућим нивоом образовања, радним и родитељским искуством и прихватљивом мотивацијом за хранитељство као полазиштима за развој и изградњу компетенција за хранитељство;

- регрутовање хранитељских породица према потребама деце и развоја различитих облика хранитељства.


5. Избор породице за дете

Циљеви

- обезбеђивање породице за дете која ће на најбољи начин задовољити његове потребе.

- оптималан развој детета у складу са његовим потенцијалима.


6. Подршка деци и хранитељским породицама

Циљеви

- јачање компетенција хранитеља за задовољавање потреба деце

- превазилажење застоја деце и задовољавање развојних потреба деце;


7. Развој и унапређивање хранитељства

Циљеви

- обезбеђивање једнаких шанси за сву децу за живот у породици без обзира на различитости у погледу узраста, пола, националности, хендикепа и сл.

- обезбеђивање компетентних хранитељских породица за бригу о деци с потешкоћама у развоју;

- иницирање предлога за измене, допуне и номативно усклађивање постојећих прописа за увођење нових облика хранитељства, пре свега за ургентно хранитељство и хранитељство за децу са потешкоћама у развоју.


8. Успостављање базе података о хранитељству

Циљеви

- доступност података о деци и хранитељима и благовремено и адекватно збрињавање деце у одговарајућу хранитељску породицу;

- праћење остваривања стандарда заштите деце у хранитељским породицама;

- праћење пружања услуга и напредовања детета у хранитељској породици.


9. Развој професионалних капацитета

Циљеви

- јачање професионалних капацитета запослених у Центру као предуслова за квалитетан рад и унапређивање хранитељства;

- увођење система квалитета у заштити деце на хранитељству


10. Издавачка делатност

Циљеви

- допринос развоју система квалитета и развијање различитих облика подршке професионалцима и хранитељским породицама;

- популарисање хранитељства и рада центра за породични смештај;

- повећање вредности и значаја установе

 

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља