Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Akreditovani programi
Ћирилица    English  

AKREDITOVANI PROGRAMI

 

 

1. PROGRAM PRIPREME I PODRŠKE HRANITELJSKIM PORODICAMA ZA BRIGU O BEBAMA/MALOJ DECI

autora Svetlane Milenković, dr Tatjane Nikolić i mr Dobrila Grujić

SADRŽINA PROGRAMA


Značaj ranog razvoja

• Razvoj mozga i osnovnih psiho-motornih funkcija
• Razvoj ranih emocionalnih veza

Opšte karakteristike razvoja beba i male dece

• Pojam razvoja, ndividualnost i fleksibilnost razvoja
• Razvojni zadaci u ključnim područjima razvoja
• Značaj poznavanja toka normalnog razvoja
• Znaci upozorenja i rana intervencija
• Razvoj prevremeno rođene i institucionalno zbrinute dece
• Prekretnice ( ključne faze) u razvoju
• Faza samoregulacije i usmeravanja pažnje (prva faza)

Razvojne specifičnosti i sposobnosti beba i male dece

• Mišljenje i ponašanje
• Opažanje
• Emocije: karakteristike, regulisanje emocija, stid i karakteristični strahovi
• Komunikacija/interakcija: komunikacijske sposobnosti beba, hranjenje i igra kao ključna polja interakcije i primeri dobre interakcije

Individualne potrebe beba i male dece

• Pojam i pokazatelji temperamenta kod beba i male dece
• Osnovni tipovi sa primerima
• Uklapanje temperamenta deteta i negovatelja

Zdravlje beba i male dece

• Prevremeno rođene bebe – uzroci, karakteristike, razvoj i nega
• Bebe male na rođenju - uzroci, karakteristike, razvoj i nega
• Bebe sa antitelima i virusom hepatitisa (žutica) tipa C (HCV)
• Bebe sa antitelima i virusom hepatitisa (žutica) tipa B (HBV)
• Bebe sa antitelima i virusom humane imunodeficijencije (HIV)
• Fetalni alkoholni sindrom
• Efekti konzumacije opijata u trudnoći

Nega beba

• Kupanje, brisanje, nega pupčane rane, nega lica, genitalija, higijena usne duplje i zuba, seckanje noktiju, povijanje i presvlačenje, spavanje, šetnja,
Prostor i oprema, oprema za izlazak iz porodilišta
• Preporuke vezane za negu

Ishrana beba i male dece

• Mlečna i nemlečna ishrana
• Celijačna bolest ( celijakija ili gluteinska enteropatija)
• Preporuke vezane za ishranu

Bezbednost beba

• Rizici i preporuke vezane za bezbednost

Stimulacija razvoja

• Značaj rane stimulacije
• Stimulacija preko čula
• Preporuke hraniteljima

Jačanje emocionalnih veza

• Povezanost stimulacije i jačanja emocionalnih veza
• Čula kao kanal emocionalne komunikacije i stimulacije
• Jačanje emocionalnih veza kod deteta sa iskustvom emocionalnog lišavanja

Igre i igračke

• Igra kao način stimulacije intelektualnog i motornog razvoja
• Igra kao način uspostavljanja bliskosti
• Funkcionalne, manipulativne i simboličke igre

Priprema za promenu

• Značaj promena u životu deteta
• Prihvat u hraniteljsku porodicu i odvajanje od porodice
• Informator o detetu

 

2. PROGRAM PRIPREME I PODRŠKE HRANITELJSKIM PORODICAMA ZA PRIHVAT DETETA SA DAUN SINDROMOM

autora mr Jadaranka Novak – Šujak, Snežana Anđelić, Vesna Argakijev.

SADRŽINA PROGRAMA


• Dete sa Daun sindromom: uzroci, učestalost
• Uzroci napuštanja deteta sa DS od strane bioloških roditelja
• Daun sindrom: karakteristike i osobenosti
• Savremeni koncept socijalne zaštite dece sa teškoćama u razvoju
• Rana razvojna intervencija
• Školovanje dece sa DS
• Priprema prelazaka deteta u porodicu hranitelja
• Razvijanje odnosa između hranitelja i deteta
• Integracija deteta u širu socijalnu sredinu
• Hranitelj kao član tima rehabilitacije i zaštite deteta

 

3. PROGRAM: PODRŠKA DECI I MLADIMA U KRIZNIM I TRAUMATSKIM SITUACIJAMA - URGENTNO HRANITELJSTVO

autora Ljiljana Neljdihin Ivanišević, Jelena Radovanović, Mila Vuković Jovanović.

SADRŽINA PROGRAMA


1. Pojmovno određenje traumatskog iskustva , kako se razvija i kako radi mozak, redosled psihofizioloških reakcija u iznenadnoj opasnoj situaciji, kako se dolazi do povratka u stanje smirenosti , šta traumatsko iskustvo menja u funkcionisanju CNS-a (pamćenje, emocije, odnosi sa drugima, mentalna reprezentacija sebe i sveta), kako traumatizovano dete vidi sebe i svet, na šta reaguje, kako se ponaša, šta detetu stoji na raspolaganju da samo izađe na kraj sa traumatskim iskustvom a šta ono nema i ne može , kako se pomaže detetu u protoku vremena, kako odmah a kako posle uspostavljanja početne sigurnosti, put oporavka od traume.

2. Kako urgentna hraniteljska porodica štiti sebe od sekundarne traumatizacije i čuva svoju rezilijentnost i adekvatne obrasce porodičnog funkcionisanja.

 

 

4. PROGRAM „PRIPREMA I PODRŠKA HRANITELJSKOJ PORODICI ZA PRIHVAT DETETA SA UMERENOM OMETENOŠĆU U MENTALNOM RAZVOJU“

autora Tamara Borisavljević, dr Veronika Išpanović Radojković, Predraga Dackovića i Snežane Anđelić .

SADRŽINA PROGRAMA


1. Poznavanje karakteristika kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja dece sa ometenošću u mentalnom razvoju i razumevanje značaja porodičnog okruženja za njihov razvoj.

2. Procena potreba deteta i mogućnosti okruženja da adekvatno odgovori na njih.

3. Izrada i primena individualnog plana podrške i uloga hranitelja u ovom procesu.

4. Podrška roditeljima ( hraniteljima, starateljima, usvojiteljima i biološkim roditeljima) kao partnerima u procesu brige o detetu.

 

5. PROGRAM „DETE U ZAŠTITI – PRIPREMA ZA PROMENU“

autora Tamare Borisavlјević, Ljilјane Nelјdihin Ivanišević i mr Dobrile Grujić.

SADRŽINA PROGRAMA


• Promena i njeno značenje – trauma premeštaja
• Kako poruke koje dobijamo kroz iskustvo utiču na sliku o nama i svetu
• Ublažavanje traume premeštaja
• Upoznavanje deteta – šta je sve važno znati, kako se podaci uklapaju u smisaonu celinu
• Priprema porodice za konkretno dete – pitanja za samoprocenu, procena stručnjaka
• Plan premeštaja
• Primena usvojenih sadržaja na primerima
• Kako proces izgleda iz ugla deteta

 

6. PROGRAM „PODRŠKA PORODICI – PODRŠKA DETETU – PODRŠKA BIOLOŠKIM PORODICAMA DECE NA HRANITELjSTVU“

autora mr Dobrile Grujić, Tamare Borisavlјević, Svetlane Milenković i Vesne Argakijev.

SADRŽINA PROGRAMA


• Deca u sistemu socijalne zaštite i uloga biološke porodice
• Predrasude i stereotipi prema roditelјima
• Porodične krize – uzroci, mehanizmi održavanja i prevazilaženja
• Hranitelјstvo kao podrška biološkoj porodici
• Doprinos biološke porodice minimiziranju traume premeštaja za dete
• Kontakti između dece i biološke porodice
• Saradnja odraslih značajnih za dete
• Rad na životnoj priči porodice, prepoznavanje porodičnih snaga
• Uloga biološke porodice u planiranju zaštite deteta

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja