Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > O hraniteljstvu
Ћирилица    English  

O HRANITELJSTVU

 

Hraniteljstvo je jedinstvena i izazovna uloga koja ljude koji odgajaju decu koju nisu rodili vodi putem posebnog životnog iskustva – davanja drugome najboljeg dela sebe, pri čemu i sami, čineći dobro za druge, mnogo dobrog izgrađuju i dobijaju.

 Hraniteljstvo je mera zaštite deteta bez roditeljskog staranja, odnosno deteta pod roditeljskim staranjem koje ima smetnje u psihofizičkom razvoju ili poremećaj ponašanja, a koje privremeno ne može da živi sa svojim roditeljima.

Detetu na hraniteljstvu, obezbeđuje se, u skladu sa zakonom, adekvatan oblik hraniteljstva i hraniteljska porodica u skladu sa njegovim specifičnim potrebama i ostvarivanjem njegovog najboljeg interesa.

Hraniteljska porodica od države dobija sredstva za izdržavanje deteta na hraniteljstvu i naknadu za svoj rad.

U Beogradu se u 2013. godini na smeštaju nalazi 650. dece u 448 hraniteljskih porodica.


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja