Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Arhiva > Mreža podrške, donatori, volonteri
Ћирилица    English  

MREŽA PODRŠKE

 

 

Mreža podrške deci na hraniteljstvu

 

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd pokreće akciju pod nazivom „Širimo mrežu podrške deci na hraniteljstvu“.

Organizovana akcija ima za cilj da razvija solidarnost i motiviše ljude da čine dobro.

Poseban cilj je da deca na hraniteljstvu razvijaju svoju motivaciju i veru u sopstvene vrednosti i postižu pozitivne uspehe u svim oblastima svoga razvoja i posebno obrazovanja.

Centar je ustanova koju je osnovala Vlada Republike Srbije 2008. godine i kojoj je poveren odgovoran zadatak u procesu reforme sistema socijalne zaštite i izgradnji kvaliteta zaštite dece na hraniteljstvu.

Brinemo o 1050. dece na hraniteljstvu i 680 hraniteljskih porodica i to na teritoriji Grada Beograda, Mačvanskog i Kolubarskog okruga.

Stalno praćenje i susreti sa decom i hraniteljima u ovom periodu omogućili su nam da bolje sagledamo potrebe dece i razvijamo aktivnosti kojima će se život i razvoj dece u hraniteljskim porodicama odvijati u pravcu ostvarivanja svih njihovih potencijala.

Životne priče ove dece su obojene brojnim gubicima, promenama sredine, čestim prekidima započetih aktivnosti, što se odražava na njihov razvoj i sliku o sebi. Mnogima je potrebna stalna podrška kako bi se sa tim izborili.

Da bi smo pomogli da se deca brže oporave, potrebna je dodatna podrška:

 • za rad sa decom za poboljšanje školskih rezultata- pomoć u učenju;
 • za psihosocijalnu podršku deci za prevladavanje posledica teških traumatskih iskustava;
 • za podršku razvoju talenata u sportu, muzici, likovnom i literarnom stvaralaštvu – nabavka instrumenata, plaćanje članarine za treninge, i učešću na takmičenjima, kao i za nabavku kompjutera;
 • za plaćanje školarine za studente koji su samofinansirajući;
 • za obezbeđivanje stanova za mlade u procesu osamostaljivanja;
 • za zapošljavanje.

Verujemo da postoje organizacije koje mogu u politici zapošljavanja uvesti praksu izdvajanja mesta za decu bez roditeljskog staranja, ili stipendirati decu odgovarajućih zanimanja, da ima ljudi koji imaju višak stambenog prostora koji ga na neko vreme mogu ustupiti ovim mladim ljudima dok se ne snađu i stabilizuju prihode za život. To mogu biti i vikendice koje će za uzvrat ovi mladi ljudi održavati.

Centar bi organizovao, pratio i podržavao decu u procesu osamostaljivanja i bio garant dobročiniteljima u očuvanju njihove imovine.

Centar već ima pozitivno iskustvo u ostvarivanju saradnje u interesu dece.

Naš osnovni princip je da se o utrošenim sredstvima ili efektima rada volontera povratno informiše svaki donator.

Pozivamo sve vladine i nevladine organizacije i pojedince – građane da se jave Centru za porodični smeštaj, na telefone: 011/2421-191, 011/2421-173 ili na e-mail office@hraniteljstvocps.gov.rs,

DIREKTOR

mr Dobrila Grujić

 

Poziv za obezbeđivanje donacije za decu na hraniteljstvu

 

Centar za porodični smeštaj dece i omladine pokreće akciju pod nazivom „Širimo mrežu podrške deci na hraniteljstvu“. Obratili smo se brojnim organizacijama i pozvali ih da pronađu u okviru svoje delatnosti mogućnost podrške deci na hraniteljstvu ili u okviru razvoja društvene solidarnosti opredele neki vid pomoći našoj deci.

Centar je ustanova koju je osnovala Vlada Republike Srbije 2008. godine s ciljem da svojim radom poboljša kvalitet života ove dece.

Stalno praćenje i susreti sa decom i hraniteljima u ovom periodu omogućili su nam da bolje sagledamo potrebe dece i razvijamo aktivnosti kojima će se život i razvoj dece u hraniteljskim porodicama odvijati u pravcu ostvarivanja svih njihovih potencijala.

Životne priče ove dece su obojene brojnim gubicima, promenama sredine, čestim prekidima započetih aktivnosti, što se odražava na njihov razvoj i sliku o sebi. Mnogima je potrebna stalna podrška kako bi se sa tim izborili.

U Beogradu ima 533. dece u hraniteljskim porodicama uzrasta od 0-26 godina. Oko 40% ove dece ima potrebu za intenzivnijom podrškom.

 

Organizovana akcija ima za cilj da razvija solidarnost i motiviše ljude da čine dobro.

Poseban cilj je da deca razvijaju svoju motivaciju i veru u sopstvene vrednosti i postižu pozitivne uspehe u svim oblastima svoga razvoja i posebno obrazovanja.

 


Do sada smo izdvojili potrebe dece za:

 • psihosocijalnom podrškom – širenje saradnje sa stručnjacima u školama i vrtićima i drugim ustanovama za podršku deci u prevladavanju kriza,
 • podrškom razvoju talenata u sportu, muzici, likovnom i literarnom stvaralaštvu – nabavka instrumenata, plaćanje članarine za treninge,
 • profesionalnoj orijentaciji i pripremi za upis u srednju školu ili fakultet,
 • učešću na takmičenjima,
 • pomoći u učenju u cilju dostizanja potrebnog znanja zbog propusta u školovanju – potreba za volonterima koji će pomagati deci u učenju,
 • korišćenju usluga sportskih i kulturnih centara – ulaznice za bazene, teretane, sportske i kulturne događaje ...
 • nabavci kompjutera;
 • plaćanju školarine za studente koji su samofinansirajući;
 • obezbeđivanju stanova za mlade u procesu osamostaljivanja;
 • zapošljavanju.

Visok procenat dece na hraniteljstvu nema računare, talentovanoj deci za muziku nedostaju instrumenti, sportisti nemaju sredstava za odlazak na takmičenja a mnogi odustaju da se bave sportom ili muzikom jer za to nemaju dovoljno sredstava.

Za jedan broj dece potrebno je obezbediti sredstva za hirurške intervencije ili lekove, pomagala.

Mladi na hraniteljstvu koji završavaju školu i kreću putem osamostaljivanja suočavaju se odmah sa problemom zapošljavanja i stanovanja – sa problemom preživljavanja. Ovaj period u njihovom životu ponovo reaktivira osećanje usamljenosti, neizvesnosti, straha …

Verujemo da postoje organizacije koje mogu u politici zapošljavanja uvesti praksu izdvajanja mesta za decu bez roditeljskog staranja, ili stipendirati decu odgovarajućih zanimanja, da ima ljudi koji imaju višak stambenog prostora koji ga na neko vreme mogu ustupiti ovim mladim ljudima dok se ne snađu i stabilizuju prihode za život.

To mogu biti i vikendice koje će za uzvrat ovi mladi ljudi održavati.

Centar za porodični smeštaj bi organizovao, pratio i podržavao decu u procesu osamostaljivanja i bio garant dobročiniteljima u očuvanju njihove imovine.


Dosadašnji rezultati


Centar već ima pozitivno iskustvo u ostvarivanju saradnje u interesu dece.

U okviru projekta „Posebna briga za posebne potrebe“ Save the Children izdvaja posebna sredstva za opremanje dece i hraniteljskih porodica, kao i za stručnu podršku deci s teškoćama u razvoju koja se smeštaju u hraniteljske porodice. – 40. dece

Seketarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda finansira projekat „pomoć u učenju deci romskog porekla koja su na hraniteljstvu – 40. dece.

G-đa Nikol Vordsvord, supruga britanskog ambasadora organizovala je humanitarnu modnu reviju čiji je autor Vesna Stojković. Sredstvima prikupljenim na ovoj reviji Centar je kupio 3 računara koje danas poklanjamo mladima u hraniteljskim porodicama.

Jedan računar obezbedila je organizacija Save the Children za dečaka sa posebnim potrebama koji će danas biti predat.

Sa Nacionalnom služba za zapošljavanje otvaramo saradnju za rad na profesionalnoj orijentaciji dece.

Biblioteka Grada je obezbedila besplatne članske karte za svu decu na hraniteljstvu i učešće dece u radionicama koje organizuju biblioteke.


* * *


Ovo je početak akcije. Mi verujemo da ovakav vid podrške deci može značajno promeniti njihov život i razvoj. Verujemo i da ima dobrih ljudi kojima će ova akcija biti šansa da dobro u sebi podele sa drugima.

Svi dobročinitelji će biti obavešteni za šta su i kome opredeljena njihova sredstva i moći će da prate efekte dobročinstva.

Pozivamo sve vladine i nevladine organizacije i pojedince – građane da se jave Centru za porodični smeštaj, na telefone:

 

011/2421-191, 011/2421-173

  


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja