Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > O nama
Ћирилица    English  

O NAMA

 

Osnovala nas je Vlada Srbije 2008. godine, izgrađujući nacionalnu politiku zaštite dece bez roditelјskog staranja u skladu sa dobrobitima dece. Preuzeli smo veliku odgovornost da razvijamo hranitelјstvo za decu prema njihovim potrebama, što je značilo uvođenje novih pristupa i standarda koji vode ka kvalitetnijoj zaštiti dece. Od osnivanja koračamo reformskim putem, neprekidno prateći efekte preduzetih, međusobno povezanih aktivnosti koje stalno evaluiramo i težimo ka standardima višeg kvaliteta.

Zaštitu dece bez roditelјskog staranja, kroz razvoj hranitelјstva kao oblika zaštite, vršimo kroz poslove procene kandidata za hranitelјe, obuke i pripreme, izbora i podrške deci i hranitelјskim porodicama, kako bi porodično okruženje za odrastanje dece bilo usklađeno sa njihovim aktuelnim potrebama ali i budućnošću.

Naša vizija je odrastanje dece u podsticajnom porodičnom okruženju koje im pruža podršku i podsticaje za optimalni razvoj njihovih potencijala, mogućnost da oblikuju svoju budućnost i postanu aktivni članovi društva.

Naša misija je izgradnja sistema kvaliteta zaštite dece na hranitelјstvu putem jačanja kompetencija hranitelјa, ostvarivanjem standarda za hranitelјstvo, razvijanjem mreže hranitelјskih porodica, pružanjem stručne podrške deci i hranitelјima, uspostavlјanjem efikasnog praćenja razvoja dece i osnaživanjem dece za prevladavanje teških iskustava.


Teritorija nadležnosti Centra

 Teritorija nadležnosti Centra

U radu se najviše oslanjamo na sopstvene snage, koje dobro usmerene i ojačane znanjem i posvećenošću deci, vode do stalnog rasta Centra. Ukupno nas je 40 zaposlenih, sa dominantnom zastuplјenošću stručnih radnika sa visokom školskom spremom, među kojima je 2 magistra, 4 mastera, 4 specijaliste medijacije, 2 porodična psihoterapeuta, 1 porodični savetnik. Četvoro zaposlenih je na doktorskim studijama i jedan na master studijama.

Vodeću snagu daju promene i stalni napredak u dosadašnjem radu, što nas, uprkos svim teškoćama, vodi ka višim kvalitetima i ostvarenju cilјa da svako dete dobije adekvatnu porodicu, u kojoj će prevladati posledice prethodnog iskustva, i razvijati se u skladu sa svojim potencijalima.


Srbija bi svoja iskustva iz oblasti hranitelјstva trebalo da podeli sa drugim zemlјama članicama UNICEF-a.

Mari Pjer Puarje
Regiponalna direktorka UNICEF-a
za Evropu i centralnu Aziju

 

Rezultate reforme sistema dečje zaštite u Srbiji i razvoj hranitelјstva, mnogi koji zainteresovano posmatraju naš rad ocenjuju pozitivno, kao i MARI Pjer Puarje, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Istočnu Aziju, koja nam poručuje da svoja iskustva treba da delimo sa drugima.


Posetioče, namerniče,

ako Ti je bliska naša vizija i osećaš da možeš biti deo naše velike porodice, pridruži se:

- izaberi jedan od brojnih načina podrške deci na hranitelјstvu;

- (pro) širi svoja humana uverenja i vrednosti;

- postani hranitelј...

 

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja