Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > O hraniteljstvu > Postupak zasnivanja hraniteljstva
Ћирилица    English  

KAKO SE POSTAJE HRANITELJ?


(POSTUPAK ZASNIVANJA HRANITELJSTVA)


ZAHTEV


Građani koji žele da se bave hraniteljstvom, podnose zahtev centru za socijalni rad u opštini gde stanuju i prilažu potrebnu dokumentaciju:

 • Fotokopija lične karte;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako su u braku);
 • Uverenje o državljanstvu;
 • Lekarsko uverenje;
 • Potvrda o zaposlenju i mesečnim prihodima (uključujući prihode od poljoprivredne delatnosti, izdavanja stana, kuće, od neregistrovanih delatnosti);
 • Potvrda o imovini (ugovor o kupoprodaji stana, kuće, zakup, otkup, ostavinsko rešenje);
 • Uverenje da nije osuđivan - pribavlja po službenoj dužnosti centar za socijalni rad;
 • Uverenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga, odnosno da nije podignuta optužnica;
 • Uverenje da nije lišen roditeljskog prava (dobija se u sudu, vanparnična pisarnica);
 • Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti (dobija se u centru za socijalni rad);
 • Potvrdu da nije na evidenciji lica protiv koga je određena mera zaštite od nasilja u porodici (dobija se u centru za socijalni rad).

 

Zahtev sa dokumentacijom predaje se centru za socijalni rad.

 

Postupak procene


Postupak procene opšte podobnosti hraniteljske porodice obuhvata:

 • analizu isprava budućih hranitelja;
 • intervju sa budućim hraniteljima u ustanovi;
 • intervju sa članovima porodice budućih hranitelja u kućnoj poseti;
 • procenu tokom realizacije Programa pripreme za hraniteljstvo.

 

 

Program pripreme i obuke


Program pripreme za hraniteljstvo pohađaju supružnici, odnosno vanbračni partneri – budući hranitelji. Obuka traje 33 sata. Tročasovne radionice održavaju se jednom nedeljno u Centru za porodični smeštaj dece i omladine Beograd.

 

Sintetizovan izveštaj


Nakon završenog programa pripreme Centar za porodični smeštaj sačinjava Sintetizovan izveštaj – nalaz i stručno mišljenje o opštoj podobnosti budućih hranitelja koji se dostavlja centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad donosi odluku o opštoj podobnosti budućih hranitelja i izdaje potvrdu o bavljenju hraniteljstvom, s rokom važenja od dve godine.

Hranitelji imaju pravo žalbe na rešenje centra za socijalni rad u slučaju kada ne dobiju opštu podobnost za hraniteljstvo.

Nakon isteka dve godine, centar za socijalni rad donosi odluku o produženju ili ukidanju potvrde o bavljenju hraniteljstvom, ceneći uspešnost ostvarivanja hraniteljske uloge a na osnovu praćenja hraniteljske porodice – odnosno izveštaja Centra za porodični smeštaj o ponovnoj proceni hraniteljske porodice.

 

 Preuzmite Informator   Informator za buduće i sadašnje hranitelje

 

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja